วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาของคุณแม่ สิริ กรินชัย ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขออนุโมทนาบุญแก่ลูกค้าทุกท่านของ Maritime Alliance
ขออนุโมทนาบุญกับพนักงานทุกท่านของ Maritime Alliance
ขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญวิปัสสนาที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ปฎิบัติมาตลอด 7 วัน

ทางบริษัทมารีนไทม์ ได้เป็นเจ้าภาพ course วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาของคุณแม่ สิริ กรินชัย ณ ยุวพุทธิกสมาคมตลอดทุกเดือนจนถึงสิ้นปี 2560
หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าอบรม ท่านสามารถแจ้งให้เราประสานงานและจัดเตรียมแก่ท่านได้
และทางบริษัทได้จัดส่งพนักงานที่สมัครใจเข้าอบรมทุกคอร์ส เพื่อให้ได้เรียนรู้และปฎิบัติให้แก่มงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

บุคคลที่มีศีลและสมาธิจะเกิดปัญญาอันบริสุทธิ์ในการดำรงชีวิตที่ดีงาม

Comments

comments