Lucky in Love Lucky in Game

 

ตรุษจีนปีนี้ ขอให้ลูกค้าทุกท่าน พบแต่ความเจริญเฟื่องฟู 欣欣向荣 幸福 มีความสุขสมปรารถนา 如意 และมีความรักที่สดใส ตลอดปีนี้ และตลอดไปค่ะ

Comments

comments