ชมภาพยนตร์ “พรจากฟ้า” รอบพิเศษ สำหรับลูกค้า Maritime Alliance

มีใครสักกี่คนที่จะรู้ว่า เพลง “พรปีใหม่” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัทมารีนไทม์จึงขอนำเสนอภาพยนตร์เรื่อง “พรจากฟ้า” ให้ทุกๆ ท่านได้รับชม เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์

โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบ “มูลนิธิชัยพัฒนา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

ชมภาพยนตร์ “พรจากฟ้า” รอบพิเศษ สำหรับลูกค้า Maritime Alliance

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 รอบเวลา 19.00 น. (ไม่มีโฆษณา)

ณ โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt (โรงที่ 3)

ชั้น 4 ศูนย์การค้า The EmQuatier

(เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์)

Free! Pop Corn + Soft Drink Combo

Comments

comments