กิจกรรมที่มารีนไทม์ตั้งใจให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าคนสำคัญของมารีนไทม์

กิจกรรมที่มารีนไทม์ตั้งใจให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าคนสำคัญของมารีนไทม์

วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาของคุณแม่ สิริ กรินชัย ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขออนุโมทนาบุญแก่ลูกค้าทุกท่านของ Maritime Allianceขออนุโมทนาบุญกับพนักงานทุกท่านของ Maritime Allianceขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญวิปัสสนาที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ปฎิบัติมาตลอด 7 วัน ทางบริษัทมารีนไทม์ ได้เป็นเจ้าภาพ course วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาของคุณแม่ สิริ กรินชัย ณ ยุวพุทธิกสมาคมตลอดทุกเดือนจนถึงสิ้นปี 2560หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าอบรม ท่านสามารถแจ้งให้เราประสานงานและจัดเตรียมแก่ท่านได้และทางบริษัทได้จัดส่งพนักงานที่สมัครใจเข้าอบรมทุกคอร์ส เพื่อให้ได้เรียนรู้และปฎิบัติให้แก่มงคลแก่ตัวเองและครอบครัว บุคคลที่มีศีลและสมาธิจะเกิดปัญญาอันบริสุทธิ์ในการดำรงชีวิตที่ดีงาม

ความรู้สึกของพนักงานที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

ความรู้สึกของพนักงานที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท “วันที่ 16-23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรม ที่ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทยใน “หลักสูตรฝึกจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่ สิริ กรินชัย” คนเราทำไมต้องปฏิบัติธรรม ???ต้องถามกลับบ้างว่าทำไมคนเราต้องกินอาหาร ก็เพราะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเช่นกันการปฏิบัติธรรม ก็ช่วยบำรุงจิตใจให้แข็งแรงฉันนั้น” บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรม ที่ยุวพุทธิกสมาคม ที่ทางบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาจิตของผู้ปฏิบัติให้เกิดปัญญา (การเห็นความจริง) และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม