Activity

News & Activity

กิจกรรมดีๆ ที่พวกเราชาวมารีนไทม์ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงาน, ลูกค้า และสังคมไทย

ความรู้สึกของพนักงานที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

ความรู้สึกของพนักงานที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

"  ความรู้สึกของพนักงานที่ได้เข้าร..."

ความรู้สึกของพนักงานที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

"วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญ..."

วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

Change for Chance

Change for Chance

"กิจกรรมที่มารีนไทม์ตั้งใจให้เกิดข..."

Change for Chance

Outing 2016

Outing 2016

"Maritime Outing 2016 at Hua Hin FacebookTwitterLine..."

Outing 2016

เราเชื่อว่า ถ้าเราดูแลพนักงานให้ดี จะมีแต่ผลดีตามมา

เราเชื่อว่า ถ้าเราดูแลพนักงานให้ดี จะมีแต่ผลดีตามมา

"เราเชื่อว่า ถ้าเราดูแลพนักงานให้ดี..."

เราเชื่อว่า ถ้าเราดูแลพนักงานให้ดี จะมีแต่ผลดีตามมา

รักพ่อ เดินตามรอยความดีที่พ่อทำ

รักพ่อ เดินตามรอยความดีที่พ่อทำ

"รักพ่อ เดินตามรอยความดีที่พ่อทำ Facebook..."

รักพ่อ เดินตามรอยความดีที่พ่อทำ