ความรู้สึกของพนักงานที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

ความรู้สึกของพนักงานที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

“วันที่ 16-23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรม ที่ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย
ใน “หลักสูตรฝึกจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่ สิริ กรินชัย”

คนเราทำไมต้องปฏิบัติธรรม ???
ต้องถามกลับบ้างว่าทำไมคนเราต้องกินอาหาร ก็เพราะบำรุงร่างกายให้แข็งแรง
เช่นกันการปฏิบัติธรรม ก็ช่วยบำรุงจิตใจให้แข็งแรงฉันนั้น”

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรม ที่ยุวพุทธิกสมาคม ที่ทางบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาจิตของผู้ปฏิบัติให้เกิดปัญญา (การเห็นความจริง) และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม

Comments

comments